Hodnoty SII

 

SII firemní kultura je založena na pevných hodnotách

Transparentnost

Zaměstnanci, akcionáři a klienti dostávají pravdivé, aktuální, vyčerpávající a srozumitelné informace o naší činnosti.

Výsledky, trendy, cíle a činnost poboček a dceřinných společností nejsou považovány za důvěrné.

Tato zásada dále platí i při náboru nových zaměstnanců, kdy se management společnosti snaží uchazeče informovat o tom, co by měli očekávat, pokud nastoupí do společnosti SII.

 

Důvěra & naslouchání

Vnitřní vztahy ve společnosti jsou postaveny na důvěře. Důvěřujeme našim zaměstnancům a ti na oplátku pracují efektivně a společně tak dokážeme splnit cíle společnosti. Nasloucháme našim klientům, našim zaměstnancům i sobě navzájem. Tím tvoříme SII. 

Firemní kultura budovaná na důvěře a naslouchání je příjemná každému zaměstnanci a vyhledávaná mezi kandidáty napříč pracovním trhem.  

 

Kvalita a profesní standardy

Jedná se o tradiční hodnoty společnosti, které jsou odkazem technických inženýrů. I přesto, že naše kultura získala v čase spíše obchodní rozměr, je její technická stránka stále dominantní. Všechny řídící funkce, včetně seniorních vedoucích pozic, jsou obsazeny technickými inženýry.

 

Flexibilita & autonomie

Každý z nás je flexibilní jak ve vztahu k našim zaměstnancům, tak i zákazníkům. Jsme připraveni vyjít vstříc jedinečným požadavkům našich klientů i zaměstnanců. Naši konzultanti disponují poměrně širokou autonomií. Mohou se samostatně rozhodovat v rámci stanovených mezí a mají-li zajímavý nápad, připomínku či návrh, jsme připraveni si je poslechnout a začít jednat.

Naším posláním je najít smysluplné řešení technologických potřeb našich klientů. Společně tak pomáháme světu technologií.