Novinky

Skupina Sii podepsala UN Global Compact

11-24-2017
Skupina Sii podepsala UN Global Compact

Jako součást SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU a závazku k udržitelnému rozvoji, SKUPINA SII PODEPSALA OPATŘENÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ GLOBAL COMPACT.

Iniciativa Global Compact byla uvedena Spojenými národy v roce 2000 v návaznosti na Světové ekonomické fórum v Davosu. Cílem Global Compact je vyšší stabilita a možnost zapojení v rámci celosvětové ekonomiky s přínosem pro lidi, místní komunity a trhy. Jedná se o DOBROVOLNÝ RÁMEC ZÁVAZKŮ, prostřednictvím kterého jsou firmy, asociace a nevládní organizace přizvány k respektování DESETI UNIVERZÁLNĚ AKCEPTOVANÝCH PRINCIPŮ, které se vztahují na lidská práva, mezinárodní pracovní standardy, ochranu životního prostředí a boj proti korupci.

Prostřednictvím tohoto závazku, SII Group vyjadřuje svou touhu podpořit a integrovat tyto principy do své strategie, kultury a každodenních aktivit a přesunout je dále do svého prostředí vlivu a mezi své stakeholdery: zákazníky, zaměstnance, akcionáře a investory, dodavatele a členy společnosti.

Jako signatář a v souladu s pokyny Global Impact se SII zavazuje každoročně publikovat KOMUNIKACI O POKROKU (COP) popisující kroky směřující k implementaci a propagaci následujících deseti principů:

LIDSKÁ PRÁVA

1 | Podpora a respekt k ochraně mezinárodně proklamovaných lidských práv

2 | Zajištění, že firma není spoluvinná na porušování lidských práv

 

PRACOVNÍ STANDARDY

3 | Udržování svobody sdružování a efektivní uznání práva na kolektivní vyjednávání

4 | Přispívání k eliminaci všech forem nucené nebo povinné práce

5 | Přispívání k efektivnímu vymýcení dětské práce

6 | Přispívání k eliminaci diskriminace ve vztahu k zaměstnání a povolání

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7 | Podpora preventivního přístupu k ochraně živnotního prostředí

8 | Zavedení iniciativ k propagaci větší environmentální zodpovědnosti

9 | Podpora rozvoje a rozptýlení technologií příznivých pro živostní prostředí.

 

PROTIKORUPČNÍ KROKY

10 | Kroky proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatků.

 

Pro více informací o iniciativě Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/