Náš tým

Vyznáváme zásadu, že rozvoj firmy a získání dobré reputace jsou možné jen tehdy, jestliže svým klientům zajistíme ty nejlepší konzultanty. Proto zvláštní pozornost věnujeme výběru těch správných členů svého kolektivu. Díky rychlému rozvoji SII se k nám každý měsíc připojuje několik nových inženýrů. Jsou to absolventi renomovaných vysokých škol, kteří mají zkušenosti v následujících oblastech:

 • programování
 • projektování systémů BI, ERP
 • správa systémů a sítí
 • správa a projektování databází
 • telekomunikace
 • embedded software
 • projektový management
 • kvalita ve výrobě
 • logistika
 • procesní řízení
 • a jiných

Naši konzultanti samostatně realizují projekty pro naše klienty, nebo se připojují ke stávajícím pracovním kolektivům a ideálně je doplňují.

SII klade důraz na zajišťování rozvoje svých zaměstnanců jejich účastí na školeních a seminářích. Důkazem toho jsou početné certifikáty získané našimi zaměstnanci. Politika firmy SII předpokládá předurčení 4 % výdajů spojených s pracovními náklady na školení svých lidí.