Odmítnutí kandidátů je jedna z největších výzev náborářů

Jak říci 'Mám pro Vás zprávu týkající se výběrové řízení. Bohužel, tu pozici jste nezískal/a' způsobem, který zajistí, že si udržíte silnou značku zaměstnavatele a budete si moci nechat kandidáty ve vaší databázi, v případě, že byste pro ně do budoucna našli využití.
Pro některé kandidáty jsou totiž náboráři staviteli jejich budoucnosti, ale pro druhé jsou to ničitelé snů.A kdo chce být ničitel snů?
Hádáme, že nikdo. Říci někomu, že tu práci nedostane, není skvělý zážitek, ale je to součást práce každého náboráře. To, jak odmítnete kandidáta, může mít vážný dopad na pověst vaší společnosti. Je zásadní pro udržení silné značky. 
Zkušenost kandidáta se společností totiž nekončí ve chvíli, kdy se rozhodnete jej nenajmout. 
Takový kandidát, může být ideální pro některé z vašich budoucích pracovních příležitostí. Uchovejte si ho proto ve vaší databázi a udržujte s ním vztah. Díky tomu můžete výrazně zlepšit nejdůležitější metriku najímání: krátký budoucí náborový proces.

Odmítnout kandidáta lze několika způsoby

  1. Odmítnutí kandidáta e-mailem

E-mail – nejčastější profesionální způsob komunikace. Může se zdát rozumnou volbou, stačí napsat formální odmítnutí a je hotovo. Problémem je, že odeslání odmítavého e-mailu může být považováno za neosobní a studené. Představte si zklamání ve tváři na druhé straně obrazovky, když si kandidát přečte tento typ e-mailu. I když se vám může zdát, že e-mail je nejjednodušší způsob, jak vašim kandidátům doručit špatné zprávy, měli byste zvážit další možnosti, které jsou více v souladu s vaší strategií získávání talentů. Mějte také na paměti, že pokud jste se již s kandidátem viděli na předchozích pohovorech, je ukázkou respektu ho o výsledku informovat spíše osobně nebo telefonicky.

  1. Odmítnutí kandidáta po telefonu

Mnoho náborářů volí raději telefonát. Takové telefonní hovory však mají své výhody a nevýhody. Jednou z největších výhod je určitě, že náborář může využít svého hlasu ke zmírnění negativního pocitu, který bude mít tento rozhovor. Mluvte tak, že vaši kandidáti budou vědět, že jste ohleduplní a opravdu se o ně zajímáte. Na telefonát si udělejte čas a klid, abyste vysvětlili všechny důvody, proč tu práci kandidát nedostal, ale mějte na paměti, že absence vizuální prezentace stále vytváří vzdálenost mezi vámi a vaším kandidátem.

  1. Odmítnutí kandidáta pomocí Skype, video hovoru

Při takovém způsobu budete mít lepší kontrolu nad zpětnou vazbou příjemce. Video přináší do procesu náboru především lidskost. Navíc kandidát získá pocit, že si skutečně vážíte jeho úsilí. Jedno úskalí tu však je, kandidát si musí vyhradit čas na takový typ rozhovoru a může pro něj pozvánka na skype být matoucí. Matoucí ve smyslu, pozitivní zpětné vazby, kterou bude očekávat.. Proč by s ním jinak chtěl náborář ztrácet čas skypováním?

A jak by měl rozhovor vypadat?
Za prvé, je důležité poděkovat za čas kandidáta a ochotu účastnit se náborového procesu. Dalším krokem je ona těžká část, kde chcete sdělit špatnou zprávu. Místo toho, abyste říkali: 'Nejste vhodná/ý pro naši společnost', snažte se poskytnout uspokojivé vysvětlení a identifikovat sílu a kladné stránky vašeho kandidáta. Předat mu konstruktivní zpětnou vazbu. Díky tomu, podle výzkumu spol. LinkedIn, budete mít čtyřikrát větší pravděpodobnost, že vaše společnost bude mít v budoucnu příležitost najmout právě tohoto kandidáta, ve chvíli, kdy pro něj najdete skutečně vhodné uplatnění.

Zůstaňte v kontaktu
V neposlední řadě ukončete rozhovor tím, že chcete zůstat v kontaktu. Nebojte se požádat o zpětnou vazbu na výběrový proces a ujistěte kandidáta, že byste byli rádi, kdyby se ucházel o budoucí otevřené pozice, pokud máte pocit, že by se uplatnil ve vaší společnosti na jiné pozici.

Mějte na paměti, že tyto situace vám pomohou vytvořit obraz sebe jako odborníka, kterému bude kandidát v budoucnu důvěřovat při hledání nového zaměstnání.

Autor: SiiCzech