Aktuality

SII zaměstnanci se pravidelně střetávají každý třetí pátek v měsíci na oběd.

Kromě toho jednou za 3 měsíce vyrážíme na offsite a dvakrát ročně se scházíme na informační večer, kde se zaměstnanci dozví jak si SII stojí v novém pololetí. 

Pro podrobnosti o akcích SII navštivte Facebook stránku SII: Facebook logo