Rozsah působnosti

Software development
 • Programování: Java, C, C++, Visual C++ (DCOM/COM), C#, Cobol, Perl, CORBA, SQL, PL/SQL, SAS 4GL
 • Internetové technologie: J2EE, .NET, WebSphere, Weblogic,, ASP, PHP, Javascript, XML, XSLT, Struts, EJB, JSP, Hibernate, Servlets, Apache, Tomcat, Jboss
 • DB (databáze): Oracle, Sybase, MS SQL, Informix, Access, MySQL, DB2
 
Infrastructure
 • Systémy: LINUX, UNIX, Solaris, AIX, HP-UX, Windows, Active directory, Citrix, Patrol, TSM, Shell, NetBackup
 • Sítě: LAN/WAN, TCP/IP, VPN, CISCO Routers and switches, LDAP, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, X11, SSL, SSH, IP networks
 • Správa databází: Oracle, Sybase, MS SQL, DB2
   

High-Tech consulting
 • Embedded a Real-Time Software: RTOS, VxWorks, RTLinux, Assembler, Java, C, C++, Microcontrollers, UML, SART, Dol78B
 • Elektronika: ASIC, FPGA, C, VHDL
 • Telekomunikace: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPDA, Bluetooth, WIFI, VoIP, CDMA, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP, SIM cards
 • ERP: SAP, Peoplesoft, Oracle, Siebel
 • Business Intelligence: „Velkoobchody dat“ (druh databází, který je zorganizován a zoptimalizován na určitý sektor skutečnosti; jde o vyšší stupeň abstrakce než obyčejná relační databáze – pozn. překladatele), ETL, Business Objects, Cognos, Microstrategy, SAS, Hyperion, Datamining
 • Správa projektů: podnikatelští analytici
 
Strojírenství a jiné
 • Strojírenství: CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlak, Fluent, Abaqus
 • Kvalita - ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA, 8D, APQP, PPAP, FMEA, 5xWHy
 • Lean Manufacturing - Kanban, Kaizen, SMED, 5S, Six Sigma,TPM, Poka Yoke, Visual Management
 • Logistika - JIT, JIS