Informační systémy

Informační systémy poskytují všeobecné i detailní pohledy a jako takové představují účinné nástroje pro efektivní řízení obchodního výkonu. SII vyvíjí v této oblasti řešení s přidanou hodnotou, jehož cílem je pomoci klientům optimalizovat jejich výkon a realizovat obchodní strategie.

Naši konzultanti jménem našich klientů navrhují plány, integrují nové architektury a zefektivňují stávající informační systémy.

Vývoj aplikací

Od fáze návrhu, přes nasazení,  montáže systémů z komerčních nebo specifických komponentů. SII pomáhá svým klientům s vývojem informačních systémů, zejména těch, které využívají nové technologie.

Decision - making software

Od návrhu až po dokončení decision-making software, SII nabízí řešení, která pomáhají svým klientům strukturovat data a využívat údaje, které potřebují pro řízení svého podnikání.

Systémy pro finanční řízení

Dyons® je rodina front-office řešení vyvinutých SII pro potřeby sektorů soukromé bankovnictví a investiční fondy. Podpůrné služby zahrnují obchodní analýzu, přizpůsobení potřebám klienta, nasazení a údržbu, školení, …

ERP

S cílem pomoci svým klientům koordinovat a optimalizovat klíčové podnikové funkce, SII integruje hlavní ERP systémy na trhu tak, aby se nejlepší technologie v oblasti informačních systémů staly pro ně přístupné.

Bezpečnost informačních systémů

Hodnota informací přímo souvisí s potřebou důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat. Ztráta jednoho z těchto atributů může mít vážné finanční, právní, lidské a / nebo provozní následky. Skupina SII pomáhá svým klientům řešit bezpečnostní problémy, které ovlivňují chod jejich informačních systémů. Konzultanti použivají tyto standartní nástroje:
analýza rizik
bezpečnostní politika
organizační audity
plány zálohování, BCP / DRP
informační systém povědomí o bezpečnosti
zkoušky proniknutí
bezpečnostní audity

SII konzultanti jsou certifikováni dle ISO 27001, ISO 27005, ITIL a CISSP, platných norem pro řízení informační bezpečnosti.