Strojírenství

SII nabízí svoje služby a znalosti svých zaměstnanců na projektech v nejrůznějších oblastech strojírenské výroby - od automobilového průmyslu, přes výrobu kolejových vozidel až po výrobu elektrotechnických zařízení. Naši zaměstnanci jsou schopni se v novém prostředí rychle zorientovat a v krátkém čase přinést nová řešení a návrhy na zlepšení stávající situace.

 

 

Naši klienti nejčastěji využívají podporu SII v oblastech:

 

 • Kvalita - výrobní kvalita včetně dodavatelské a zákaznické kvality, interní a externí audity v souladu s příslušnými normami
 • Projektový management - projekty v sériové a předsériové výrobě, transfer výroby, zavedení produktů do výroby
 • Logistika - interní a externí logistika, warehouse management
 • Procesní řízení - Lean Manufacturing, zavedení principů štíhlé výroby, školení a workshopy pro zaměstnance
 • Vývoj - podpora ve fázi vývoje a předvývoje produktu, příprava SW na míru potřebám vývoje 

Kromě těchto oblastí jsme schopni vyjít vstříc jakýmkoli požadavkům klienta a zajistit odborníka i na další oblasti (výrobní technologie, benchmarking ...). 

 

Samostatnou oblastí jsou potom vědecko-technická řešení SII, která jsou určena pro letectví, vesmírný výzkum, loďařství, jaderná odvětví, jakož i pro high-tech průmysl. Služby jsou poskytovány v reakci na potřebu sbírat a zpracovávat vědecké a/nebo technické údaje.

SII pracuje na vývoji jak real-time systémů, tak embedded systémů a systémů pro dohled. Přesněji řečeno, poskytujeme služby v těchto oblastech:

 • Analogové a digitální elektroniky
 • Elektrotechnika, výkonová elektronika
 • Zpracování signálu a obrazu
 • Strojírenství (design, specifikace, validace)
 • Výroba motorů (MAP, model výroba, design)
 • Embedded / real-time systémy
 • Karoserie elektronika
 • Vědecké výpočty
 • ...