Modely spolupráce

V závislosti na potřebách klientů, jejich požadavcích na kvalitu, či časový rámec, může společnost SII spolupracovat v nejrůznějších modelech, které tyto požadavky splní.